Cách sử dụng sharejob

banner booking
booking

Đăng ký địa chỉ Email

Người dùng sẽ đăng ký địa chỉ Email và mật khẩu.

Hãy nhấn vào đường link được gửi đến email của bạn.

booking

Nhập thông tin cá nhân

Người dùng nhập các thông tin cá nhân như: Tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, địa chỉ,.v.v.

booking

Tạo yêu cầu dịch vụ

  1. Lựa chọn dịch vụ vệ sinh phù hợp
  2. Nhập thông tin chi tiết của khu vực cần vệ sinh
  3. Xác nhận thông tin và phí dịch vụ tương ứng
  4. Gửi yêu cầu
booking

Xác nhận thông tin worker

Sau khi worker tiếp nhận yêu cầu, thông tin chi tiết sẽ được gửi tới địa chỉ email mà người dùng đã đăng kí

Người dùng có thể xác nhận lại với worker qua điện thoại

booking

Tận hưởng dịch vụ và thanh toán

Vào ngày sử dụng dịch vụ, người dùng xác nhận thông tin trực tiếp với worker, có thể chỉnh sửa dịch vụ nếu cần thiết.

Nếu không có vấn đề gì, trước khi nhân viên vệ sinh bắt đầu công việc hãy nhấn vào nút "Thanh toán"

Khách hàng có thể thanh toán thông qua thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử

Bạn muốn trở thành người dùng của chúng tôi?
Hãy đăng ký ngay